Cho từ từ dung dịch HCl vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol Ba(AlO2)2 và b mol Ba(OH)2. Số mol Al(OH)3 tạo thành phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn bằng đồ thị hình bên. Tỉ lệ a : b tương ứng là A. 9 : 4 B. 4 : 9 C. 7 : 4 D. 4 : 7

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khi nHCl = 0,8 kết tủa mới xuất hiện —> nOH- = 0,8 —> b = 0,4 Khi nH+ = 2,8 thì Al(OH)3 bị hòa tan một phần và còn lại 1,2 mol nên: nOH- = 2,8 = 0,8 + 4.2a – 3.1,2 —> a = 0,7 —> a : b = 7 : 4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP