Hỗn hợp X gồm Al Fe Mg Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al, Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Mg. Cho 15,5 gam hỗn hợp X vào 1 lit dung dịch HNO3 2M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 8,96 lit NO duy nhất (đktc). Mặt khác cho 0,05 mol X vào 500 ml dung dịch H2SO4 0,5M thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi lấy toàn bộ kết tủa thu được đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2 gam chất rắn. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong X. hajunmyle trả lời 16.03.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Mg, Al, Fe trong 15,5 gam X. mX = 24a + 27b + 56c = 15,5 (1) nNO = 0,4 —> nHNO3 phản ứng = 4nNO = 1,6 < nHNO3 ban đầu = 2 —> HNO3 dư Bảo toàn electron —> 2a + 3b + 3c = 0,4.3 (2) Đặt ka, kb, kc là số mol Mg, Al, Fe trong 0,05 mol X. —> nX = ka + kb + kc = 0,05 (3) nH2SO4 = 0,25 > 1,5nX —> Axit dư, X tan hết m rắn = 40ka + 160kc/2 = 2 (4) (4)/(3) triệt tiêu k —> b – c = 0 (5) (1)(2)(5) —> a = 0,3; b = c = 0,1 —> %Mg = 46,45%; %Al = 17,42% và %Fe = 36,13%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP