Hỗn hợp X gồm CH3COO 3C3H5 CH3COOCH2CH OOCCH3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm (CH3CO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm (CH3COO)3C3H5, CH3COOCH2CH(OOCCH3)CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH2CHOHCH2OH và CH2OHCHOHCH2OH trong đó CH3COOH chiếm 10% tổng số mol hỗn hợp. Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 20,5 gam natri axetat và 0,604m gam glixerol. Để đốt cháy m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V gần nhất là A. 25,3. B. 24,6. C. 24,9. D. 25,5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi hỗn hợp thành: CH3COOH: 0,25 mol (Tính từ nCH3COONa = 0,25) C3H5(OH)3: x mol H2O: -y mol nCH3COOH trước khi quy đổi = 0,25 – y = 10%(0,25 + x – y) (1) mC3H5(OH)3 = 92x = 0,604(0,25.60 + 92x – 18y) (2) (1)(2) —> x = 0,18 và y = 0,23 CH3COOH + 2O2 —> 2CO2 + 2H2O C3H5(OH)3 + 3,5O2 —> 3CO2 + 4H2O —> nO2 = 1,13 —> V = 25,312 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP