Hỗn hợp X gồm metyl fomat metyl axetat...

Hỗn hợp X gồm metyl fomat, metyl axetat và dimetyl oxalat (trong đó n...

0
Hỗn hợp X gồm metyl fomat, metyl axetat và dimetyl oxalat (trong đó nguyên tố Oxi chiếm 52% về khối lượng cả hỗn hợp). Cho m gam X tác dụng với NaOH dư, thu được 45,2 gam muối (không có NaOH dư tính vào trong muối). Giá trị gần nhất của m là:
40,2. 40,0. 32,0. 42,0.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Phương pháp số đếm: Ta coi hỗn hợp X chỉ còn metyl fomat và dimetyl oxalat.

Lúc này: Đặt số mol của Metyl fomat là x (mol), số mol của dimetyl oxalat là y (mol)

+Ta thu được phương trình đầu tiên sau: \[%{{m}_{{{O}_{2}}}}=\frac{16.2.x+16.4.y}{60x+118y}=52%\Rightarrow 0,8x-2,64y=0\] (1)

+Tác dụng với NaOH dư thu được 45,2 gam muối, ta thu được phương trình sau:

\[68x+134y=45,2\] (2)

Từ (1) và (2) suy ra \[m\approx 40\] nên chọn đáp án B.

40,0.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP