I have never played golf before ...

I have never played golf before.

0
I have never played golf before.
This is the first time I have ever played golf.I used to play golf but I gave it up already.It is the last time l played golf.It is the first time I had played golf.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
This is the first time I have ever played golf.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP