UNESCO was established to encourage collaboration _____ nations...

UNESCO was established to encourage collaboration _____ nations in th...

0
UNESCO was established to encourage collaboration _____ nations in the areas ______ education, science, culture, and communication.
between - inamong – ofbetween - ofamong – in

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
among – of

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP