Đặt điện áp xoay chiều có giá trị...

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đ...

0
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch L gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C sao cho R = \[\sqrt{\frac{\text{L}}{\text{C}}}\]. Thay đổi tần số đến các giá trị f1 và f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch là như nhau và bằng cos\[\varphi \]. Thay đổi tần số đến giá trị f3 thì điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại, biết rằng f1 = f2 + f3\[\sqrt{2}\]. Giá trị cos\[\varphi \] gần với giá trị nào nhất sau đây?
0,35 0,52 0,43 0,67

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0,43

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP