I was going to leave but because of...

Viết Lại Câu I was going to leave, but because of what he said, I did...

0
Viết Lại Câu

I was going to leave, but because of what he said, I didn't.
She persuaded ___________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

She persuaded me not to leave.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP