If motorists were to drive carefully they would...

If motorists were to drive carefully, they would have fewer accidents.

0
If motorists were to drive carefully, they would have fewer accidents.
Motorists are not careful and there are many accidentsMotorists are careful and yet there are many accidentsMotorists are not careful and yet there are few accidentsMotorists are careful and there are few accidents

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

26. A. Câu đã cho là câu điều kiện loại 2 (giả định trái với hiện tại)

Motorists are not careful and there are many accidents

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP