If the computer hadn’t broken down and I...

Viết Lại Câu If the computer hadn’t broken down and I wouldn’t have h...

0
Viết Lại Câu

If the computer hadn’t broken down and I wouldn’t have had to stop my work.
=> Had....................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> had the computer not broken down and i wouldn’t have had to stop my work.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP