I'm going on business for a week so...

I'm going on business for a week, so I'll be leaving everything _______.

0
I'm going on business for a week, so I'll be leaving everything _______.
on your guardsup to your eyesin your capable handsunder the care of you

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
in your capable hands

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP