Is this the only way to reach the...

Viết Lại Câu Is this the only way to reach the city centre? Isn't the...

0
Viết Lại Câu

Is this the only way to reach the city centre?
Isn't there _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Isn't there (another way/ some other way/ any other way) (to/ to reach/ reaching) the city
centre.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP