It's a pity you didn't tell us about...

Viết Lại Câu It's a pity you didn't tell us about this. I wish ______...

0
Viết Lại Câu

It's a pity you didn't tell us about this.
I wish __________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I wish you had told us about it.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP