John wants to buy a new car so...

John wants to buy a new car, so he starts setting aside a small part ...

0
John wants to buy a new car, so he starts setting aside a small part of his monthly earnings.
spending onputting outusing upsaving up

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
saving up

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP