The word “all-inclusive” in the passage mostly means...

The word “all-inclusive” in the passage mostly means ______.

0
The word “all-inclusive” in the passage mostly means ______.
including everything or everyonegoing in many directionsinvolving many school subjectsallowing no exceptions

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
including everything or everyone

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP