The agreement ended six-month negotiation It was signed...

The agreement ended six-month negotiation. It was signed yesterday.

0
The agreement ended six-month negotiation. It was signed yesterday.
The agreement which ends six-month negotiation was signed yesterday.The negotiation which lasted six months was signed yesterday.The agreement which was signed yesterday lasted six months.The agreement which was signed yesterday ended six-month negotiation.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
The agreement which was signed yesterday ended six-month negotiation.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP