Kết quả lớn nhất trong phong trào đấu...

Kết quả lớn nhất trong phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh sa...

0
Kết quả lớn nhất trong phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai?
Đánh đổ nền thống trị thực dân cũ, giành độc lập và quyền sống của con người. Đánh đổ chế độ thực dân mới, củng cố nền độc lập dân tộc. Giải phóng dân tộc, thành lập các nhà nước tư bản chủ nghĩa. Lật đổ chính quyền độc tài, thành lập các chính phủ dân tộc dân chủ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Lật đổ chính quyền độc tài, thành lập các chính phủ dân tộc dân chủ.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP