Kim loại nào sau đây có tính nhiễm...

Kim loại nào sau đây có tính nhiễm từ?

-1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
2
Đáp án đúng của câu này là:
Sắt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP