Hòa tan hết 11 88 gam hỗn hợp...

Hòa tan hết 11,88 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch...

0
Hòa tan hết 11,88 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,20 mol HCl thu được dung dịch Y và khí NO. Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì dùng hết 0,29 mol AgNO3, kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa và 0,224 lít NO (đktc). Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của của NO3-. Giá trị của m gần nhất với:
42. 41. 40. 43.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
41.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP