Cho các phát biểu sau: 1 Công thức...

Cho các phát biểu sau: (1) Công thức hóa học của phèn chua là Na2SO4....

0
Cho các phát biểu sau:
(1) Công thức hóa học của phèn chua là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
(2) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường.
(3)Quặng boxit có thành phần chính là Al2O3.2H2O.
(4)Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ số mol tương ứng 1:1) tan hoàn toàn trong nước dư.
(5)Để làm mất tính cứng vĩnh cửu của nước có thể dùng dung dịch Ca(OH)2.
(6)Có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl.
Số phát biểu đúng là
3. 4. 2. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP