Luận cương chính trị 10 1930 xác định...

Luận cương chính trị (10/1930) xác định lực lượng cách mạng Đông Dươn...

0
Luận cương chính trị (10/1930) xác định lực lượng cách mạng Đông Dương gồm
công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.nông dân, tiểu tư sản. công nhân, nông dân.công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
công nhân, nông dân.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP