Lực lượng chủ yếu tham gia chiến lược...

Lực lượng chủ yếu tham gia chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là:

0
Lực lượng chủ yếu tham gia chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” là:
quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ. quân Mĩ. quân đội Sài Gòn. quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
quân đội Sài Gòn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP