Most edible fruits contains ______ ...

Most edible fruits contains ______.

0
Most edible fruits contains ______.
seeds and flesh underneath their peelsa lot of caloriesvitamins, minerals, fiber and carbohydratesonly juices

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
vitamins, minerals, fiber and carbohydrates

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP