Một con lắc đơn chiều dài l=0 5...

Một con lắc đơn chiều dài \[l=0,5\] m đang dao động điều hòa tại nơi ...

0
Một con lắc đơn chiều dài \[l=0,5\] m đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \[g=9,8\] m/s2. Tần số dao động của con lắc là
$f=0,70$ Hz$f=0,32$Hz$f=1,40$Hz$f=3,14$Hz

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Tần số dao động của con lắc đơn \[f=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l}}=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{9,8}{0,5}}=0,70\]Hz → Đáp án A
$f=0,70$ Hz

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP