Một con lắc đơn có chiều dài ℓ...

Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc t...

0
Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động riêng của con lắc này là
\[\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l}}\]\[\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{l}{g}}\]\[2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\]\[2\pi \sqrt{\frac{g}{l}}\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\]

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP