Một con lắc lò xo dao động điều...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, vật treo m = 250 g, tại vị trí cân bằng lò xo giãn Δl = 2,5 cm. Trong quá trình dao động, vận tốc cực đại của vật vmax = 40 cm/s. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi cực tiểu mà lò xo tác dụng lên vật:
A. 4,5 N;

B. 2,5 N;

C. 0 N;

D. 0,5 N.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP