Một con lắc lò xo dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo trục x...

2
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo trục x nằm ngang. Lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật có khối
lượng m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = 4 cm theo chiều âm thì thế năng của con lắc đó là:
A. 8 J;

B. 0,08 J;

C. -0,08 J;

D. không xác định được.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP