Một con lắc lò xo có độ cứng...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc lò xo có độ cứng 150 N/m và có năng...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc lò xo có độ cứng 150 N/m và có năng lượng dao động là 0,12 J. Khi con lắc có li độ 2 cm thì vận
tốc của nó là 1 m/s. Tính biên độ và chu kì dao động của con lắc.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Câu trả

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
-2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP