Một con lắc lò xo treo thẳng đứng...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao độ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương ngang có thế năng cực đại là W = 4.10-4 J. Gốc thế năng được chọn tại VTCB. Tại vị trí mà tốc độ của vật bằng một nửa tốc độ cực đại thì thế năng của con lắc bằng bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP