Một con lắc lò xo dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Trong thời...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Trong thời gian 9 s, vật thực hiện được 6 dao động toàn phần. Thế năng
của lò xo ở con lắc biến thiên với chu kì Tt

A. 0,75 s;

B. 1,5 s;

C. 3 s;

D. 2 s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: thế năng của lò xo ở con lắc biến thiên với chu kì

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP