Một con lắc lò xo nằm ngang dao...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điề...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng có phương trình x= Acos (ωt), x tính bằng cm, t tính băng giây (s). Biết rằng cứ sau những khoản thời gian bằng nhau, và bằng π/60 s, thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. Khi đó chu kỳ dao động của vật là:
A.π/15 s;

B. π/60 s;

C. 2π/60 s

D. 2π/30 s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP