Một đám vi khuẩn tại ngày thứ t...

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng Một đám vi khuẩn tại ngà...

0
Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

Một đám vi khuẩn tại ngày thứ t có số lượng là N(t). Biết rằng

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

và lúc đầu đám vi khuẩn có 250000 con. Sau 10 ngày số lượng vi khuẩn xấp xỉ bằng:

A. 264334 B. 263334 C.264254 D.254334.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số lượng vi khuẩn tại ngày thứ t bằng

với t = 0 ta có: c = n(0) = 250000, khi đó n(10) ≈ 254334

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP