Một dòng điện xoay chiều có tần số...

Một dòng điện xoay chiều có tần số \[f=50\] Hz, có cường độ hiệu dụng...

0
Một dòng điện xoay chiều có tần số \[f=50\] Hz, có cường độ hiệu dụng \[I=\sqrt{3}\]A. Lúc \[t=0\], cường độ tức thời là \[i=2,45\] A. Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời là
\[i=\sqrt{3}c\text{os}\left( 100\pi t \right)\]A.\[i=\sqrt{6}c\text{os}\left( 100\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\] A.\[i=\sqrt{6}\sin \left( 100\pi t \right)\]A.\[i=\sqrt{6}c\text{os}\left( 100\pi t \right)\] A.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Tần số góc của dòng điện ω = 2πf = 2π.50 = 100 Hz. + Tại t = 0, i = I0 → φ0 = 0 rad. → Phương trình dòng điện \[i=\sqrt{6}\cos \left( 100\pi t \right)\]A. → Đáp án D
\[i=\sqrt{6}c\text{os}\left( 100\pi t \right)\] A.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP