Một mạch dao động lí tưởng đang có...

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức ...

0
Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện trong mạch là \[q=6\sqrt{2}\cos \left( {{10}^{6}}\pi t \right)\] µC (t tính bằng giây). Ở thời điểm \[t=2,{{5.10}^{-7}}\] s , giá trị của q bằng
\[6\sqrt{2}\] µC.6 µC.\[-6\sqrt{2}\] µC.–6 µC.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Với \[q=6\sqrt{2}\cos {{10}^{6}}\pi t\]µC, tại \[t=2,{{5.10}^{-7}}\]s, ta có \[q=6\sqrt{2}\cos \left( {{10}^{6}}\pi .2,{{5.10}^{-7}} \right)=6\]µC → Đáp án B
6 µC.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP