Một cuộn cảm có độ tự cảm 0...

Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H. Khi cường độ dòng điện trong cuộn cả...

-2
Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H. Khi cường độ dòng điện trong cuộn cảm giảm đều từ I xuống 0 trong khoảng thời gian 0,05 s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là 8 V. Giá trị của I là
0,8A. 0,04A. 2,0A. 1,25A.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Suất điện động tự cảm \[{{\left| e \right|}_{tc}}=L\frac{\left| I-{{I}_{0}} \right|}{\Delta t}\]→ \[8=0,2\frac{I-0}{0,05}\]→ \[I=2\]A → Đáp án C
2,0A.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP