Khi nói về tia X phát biểu nào...

Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?

-1
Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?
Tia X là dòng hạt mang điện.Tia X không có khả năng đâm xuyên. Tia X có bản chất là sóng điện từ. Tia X không truyền được trong chân không.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Tia X có bản chất là sóng điện từ → Đáp án C
Tia X có bản chất là sóng điện từ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP