Một sóng cơ hình sin truyền theo trục...

Một sóng cơ hình sin truyền theo trục \[Ox\]. Phương trình dao động c...

0
Một sóng cơ hình sin truyền theo trục \[Ox\]. Phương trình dao động của một phần tử trên \[Ox\] là $u=2\cos 10t$mm. Biên độ của sóng là
10 mm. 4 mm. 5 mm. 2 mm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Biên độ dao động của sóng là \[a=2\]mm → Đáp án D
2 mm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP