Một sóng hình sin lan truyền trong một...

Một sóng hình sin lan truyền trong một môi trường theo chiều dương tr...

0
Một sóng hình sin lan truyền trong một môi trường theo chiều dương trục \[Ox\] với tần số 20 Hz và biên độ 10 mm. Tốc độ truyền sóng là 1,2 m/s. M và N là hai điểm trên trục \[Ox\] có tọa độ lần lượt là \[{{x}_{M}}=6\]cm và \[{{x}_{N}}=20\]cm. Tại thời điểm \[{{t}_{1}}\] điểm M có li độ \[{{u}_{M}}=5\] mm và có vận tốc dương. Tìm tốc độ của điểm N tại thời điểm \[{{t}_{2}}={{t}_{1}}+0,16\]s.
1257 mm/s1195 mm/s1088 mm/s628 mm/s

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Bước sóng của sóng \[\lambda =\frac{v}{f}=20\]cm. → Độ lệch pha giữa điểm N tại thời điểm \[{{t}_{2}}\] và điểm M tại thời điểm \[{{t}_{1}}\] là: \[\Delta \varphi =\omega \Delta t-\frac{2\pi }{\lambda }\left( {{x}_{N}}-{{x}_{M}} \right)=40\pi .0,16-\frac{2\pi }{20}\left( 20-6 \right)=5\pi \]rad → hai dao động ngược pha, do đó tại thời điểm \[{{u}_{M}}=\frac{A}{2}=5\]mm thì \[{{u}_{N}}=-\frac{A}{2}=-5\]mm. Tốc độ của điểm N khi đó \[\left| v \right|=\frac{\sqrt{3}}{2}{{v}_{max}}=\frac{\sqrt{3}}{2}.40\pi .10=1088\]mm/s → Đáp án C

1088 mm/s

Gửi 2 năm trước

1
v/f=20. chịu thật – nguyễn doãn nam anh1 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP