Cho các phần tử: điện trở thuần R...

Cho các phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C. Đoạn ...

0
Cho các phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C. Đoạn mạch xoay chiều nào sau đây có hệ số công suất bằng không ?
R, L, C nối tiếpL, R nối tiếpL, C nối tiếp C, R nối tiếp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Ta có \[\cos \varphi =\frac{{{Z}_{L}}-{{Z}_{C}}}{R}\] → Chỉ có mạch chứa R, L và C thì \[\cos \varphi =0\]→ Đáp án A
R, L, C nối tiếp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP