Đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp...

Đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chỉ có điện tr...

0
Đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chỉ có điện trở $R=100\sqrt{3}$Ω và đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung $C=\frac{100}{\pi }$µF. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng \[{{U}_{AB}}=240\]V và tần số 50 Hz. Khi điện áp ${{u}_{AM}}=60\sqrt{6}$ V và đang tăng thì điện áp tức thời uMB bằng bao nhiêu?
\[-6\sqrt{2}\]V 2 V\[6\sqrt{6}\]V–2 V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-3
Hướng dẫn giải câu này:
+ Dung kháng của tụ điện \[{{Z}_{C}}=100\]Ω → Dòng điện hiệu dụng trong mạch \[I=\frac{U}{Z}=\frac{240}{\sqrt{{{100}^{2}}+{{\left( 100\sqrt{3} \right)}^{2}}}}=1,2\]A. → \[{{U}_{0AM}}=120\sqrt{3}\]V và \[{{U}_{0MB}}=120\]V. + Điện áp trên điện trở sớm pha hơn điện áp trên tụ điện một góc \[0,5\pi \] → khi \[{{u}_{AM}}=\frac{\sqrt{2}}{2}{{U}_{0AM}}\]và đang tăng thì \[{{u}_{MB}}=-\frac{1}{2}{{U}_{0MB}}=-60\sqrt{2}\]V → Đáp án A
\[-6\sqrt{2}\]V

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP