Quang phổ liên tục do một vật rắn...

Quang phổ liên tục do một vật rắn bị nung nóng phát ra

0
Quang phổ liên tục do một vật rắn bị nung nóng phát ra
chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật đó. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật đó. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó. phụ thuộc vào cả bản chất và nhiệt độ của vật đó.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiêt độ của vật → Đáp án C
chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP