Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của...

Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng d...

0
Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là \[{{N}_{1}}\] và \[{{N}_{2}}\]. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng \[{{U}_{1}}\] vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là \[{{U}_{2}}\]. Hệ thức đúng là
$\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\frac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}$.$\frac{{{U}_{1}}}{{{N}_{1}}}={{U}_{2}}{{N}_{2}}$.${{U}_{1}}{{U}_{2}}={{N}_{1}}{{N}_{2}}$.\[\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}\].

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Hệ thức của máy biến áp \[\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}\]→ Đáp án D
\[\frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}\].

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP