Trên một sợi dây đang có sóng dừng...

Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bước...

0
Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 30 cm. Khoảng cách ngắn nhất từ một nút đến một bụng là
15 cm. 30 cm. 7,5 cm. 60 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách ngắn nhất từ một nút đến một bụng là \[{{d}_{\min }}=\frac{\lambda }{4}=7,5\]cm → Đáp án C

7,5 cm.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP