Một mối hàn của cặp nhiệt điện có...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Một mối hàn của cặp nhiệt đi...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt nhiệt điện động αT = 65 μV/K đặt trong không khí ở 20 0C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện khi đó là
A. 13,00 mV. B. 13,58 mV. C. 13,98 mV. D. 13,78 mV.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án D là đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP