Ở bán dẫn tinh khiết A số electron...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Ở bán dẫn tinh khiết A. số e...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Ở bán dẫn tinh khiết
A. số electron tự do luôn nhỏ hơn số lỗ trống.
B. số electron tự do luôn lớn hơn số lỗ trống.
C. số electron tự do và số lỗ trống bằng nhau.
D. tổng số electron và lỗ trống bằng 0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP