Một bình điện phân đựng dung dịch đồng...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Một bình điện phân đựng dung...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Một bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat (CuSO4) với anôt bằng đồng. Khi cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong khoảng thời gian 30 phút, thì thấy khối lượng đồng bám vào catôt là 1,143 g. Biết đồng có A = 63,5 g/mol, n = 1. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là
A. 1,93 mA. B. 1,93 A. C. 0,965 mA. D. 0,965 A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án B đúng nhé

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP