Một ống sáo dài 80cm hở hai đầu...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một ống sáo dài 80cm, hở hai đầu, tạo ra...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một ống sáo dài 80cm, hở hai đầu, tạo ra một sóng đứng trong ống sáo với âm là cực đại ở hai đầu ống, trong khoảng giữa ống sáo có hai nút sóng. Bước sóng của âm là

A. λ = 20cm. B. λ = 40cm. C. λ = 80cm. D. λ = 160cm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

. Chọn C. Hướng dẫn: Trong ống sáo có hai nút sóng và hai đầu là hai bụng sóng, như vậy trong ống sáo có hai khoảng λ/2, suy ra bước sóng λ = 80cm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP