Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng $\lambda$. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài L của dây phải thoả mãn điều kiện nào?

A. L = $\lambda$. B. 2 L = $\lambda$/2. C. L = 2$\lambda$. D. L =$\lambda$ 2 .

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B. Hướng dẫn: Dựa vào điều kiện có sóng dừng trên sợi dây) hai đầu la 2 nút

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP