Một người quan sát một chiếc phao trên...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một người quan sát một chiếc phao trên m...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt hồ thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 36s, khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng lân cận là 24m. Tốc độ truyền sóng trên mặt hồ là

A. v = 2,0m/s. B. v = 2,2m/s. C. v = 3,0m/s. D. v = 6,7m/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP