Một sóng cơ học có tần số f...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sóng cơ học có tần số f lan truyền t...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, khi đó bước sóng được tính theo công thức

A. λ = v.f;

B. λ = v/f;

C. λ = 2v.f;

D. λ = 2v/f

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B.

Hướng dẫn: Theo định nghĩa: Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ nên công thức tính bước sóng là λ = v.T = v/f với v là vận tốc sóng, T là chu kỳ sóng, f là tần số sóng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP